برچسب پست هاکد حساب دفترکل
دفتر کل چیست و چه کاربردی دارد؟

دفتر کل دفتر کل عبارت است از دفتری که در آن  خلاصه معاملات و رویداد های مالی یک مجموعه و یا موسسه به صورت جدا ثبت میگردد. به همین دلیل به  آن دفتر ثبت نهایی هم گفته می شود. در دفتر کل تمامی ریز هزینه های مربوطه  به[…]

ادامه مطلب
0