برچسب پست هاچگونه دفتر روزنامه بنویسیم
دفتر روزنامه چیست؟ و کاربرد آن به چه صورت است؟

دفتر روزنامه چیست؟   دفتر روزنامه به نام دفتری برای ثبت اولیه معامله‌ها  میباشد. و در واقع دفتری است که معاملات  و عملیات های مالی یک مجموعه  بر اساس تاریخ وقوع  در آن ثبت می شود. دفاتر رو‌زنامه به شکل های مختلفی  وجود دارند.  رایج ترین  شکل آن[…]

ادامه مطلب
0