برچسب پست هافرض تفکیک شخصیت
مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری چیست؟ مفروضات حسابداری تشکیل دهنده‎ اصول حسابداری می‌باشد. برای شروع به کار حسابداری باید یک سری پیش‌فرض وجود داشته باشد تا بتوان به نحو احسن کار حسابداری را انجام داد. بطور مثال: اگر ما این پیش فرض را نداشته باشیم که عمر واحد تجاری کوتاه نیست،[…]

ادامه مطلب
0