برچسب پست هافرض تداوم فعالیت
مبانی حسابداری چیست؟

  مبانی حسابداری مبانی حسابداری: در حسابداری مبانی های مختلفی  برای ثبت های مربوط به حسابداری  وجود دارد. از مهم ترین مبانی‌حسابداری می توان به مبانی تعهدی و نقدی اشاره کرد. 1: مبنای تعهدی از جمله مبانی حسابداری مهم: در مبنای تعهدی زمان دریافت و یا پرداخت وجه[…]

ادامه مطلب
0