برچسب پست هاطرف بستانکار
نحوه ارائه صورت های مالی

علت نیاز به صورت‎های مالی چیست؟ صورت های مالی :ارائه اطلاعات طبقه بندی شده درباره  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی از جمله اهداف این استاندارد، تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با اهداف عمومی که برای گرفتن تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است.   صورت‌ های[…]

ادامه مطلب
0