برچسب پست هاصدور فاکتور رسمی
صدور فاکتور رسمی و غیر رسمی

فاکتور رسمی و غیر رسمی چیست؟ فاکتور رسمی باید شامل اطلاعاتی باشد که سازمان امور مالیاتی آن را تعیین می‌کند. در این نوع از فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده نیز باید لحاظ گردد. مبلغ  مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 درصد مبلغ کل فاکتور می‌باشد و باید به[…]

ادامه مطلب
0