برچسب پست هادفتر روزنامه
دفتر کل چیست و چه کاربردی دارد؟

دفتر کل دفتر کل عبارت است از دفتری که در آن  خلاصه معاملات و رویداد های مالی یک مجموعه و یا موسسه به صورت جدا ثبت میگردد. به همین دلیل به  آن دفتر ثبت نهایی هم گفته می شود. در دفتر کل تمامی ریز هزینه های مربوطه  به[…]

ادامه مطلب
0
دفتر روزنامه چیست؟ و کاربرد آن به چه صورت است؟

دفتر روزنامه چیست؟   دفتر روزنامه به نام دفتری برای ثبت اولیه معامله‌ها  میباشد. و در واقع دفتری است که معاملات  و عملیات های مالی یک مجموعه  بر اساس تاریخ وقوع  در آن ثبت می شود. دفاتر رو‌زنامه به شکل های مختلفی  وجود دارند.  رایج ترین  شکل آن[…]

ادامه مطلب
0