برچسب پست هادارایی بدهی سرمایه
معادله اصلی حسابداری و سرفصل‌های آن

معادله‌ی حسابداری حسابداری دوبل یا دو طرفه به این معنی است که یک ثبت در حسابداری در دو قسمت یا دو طرف تراز اثر گذار است و در واقع ثبت هر رویداد مالی قابل ثبت، طی دو تراکنش انجام می گیرد که نتیجه آن تراز شدن معادله اصلی[…]

ادامه مطلب
0