برچسب پست هااستفاده کنندگان اطلاعات مالی
حسابدار کیست و حسابداری چیست؟

حسابدار یکی از مهم‌ترین عضو در یک شرکت یا کسب و کار است. فرقی ندارند که وسعت مجموعه چقدر باشد. یک شرکت کوچک و یا یک شرکت و مجموعه بزرگ. حسابدار موظف به ارائه اطلاعات مالی کسب و کار و همچنین بررسی سابقه‌ی مالی و تهیه آن است.[…]

ادامه مطلب
0