چک ها
27 تیر, 1400
چک و انواع آن

چک‌ها  چک‌روز: به طور ساده یعنی چکی که تاریخ وصول آن همان روز صدور آن باشد. به عنوان مثال: امروز چکی را در تاریخ 1400/04/27 بنویسیم. یعنی همین امروز قابل وصول است. ﭼﮏ‌ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ «ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺻﺪﻭﺭ آن» ﺑﺎﺷﺪ.[...]

ادامه مطلب
0