کتمان درآمد
18 مرداد, 1400
انواع کتمان درآمد چیست؟

انواع کتمان درآمدها ۱- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی و... بعمل می آید. ۲- حساب[...]

ادامه مطلب
0