وجوه نقد
9 مرداد, 1400
کنترل وجوه نقد

کنترل وجوه نقد کنترل وجوه نقد مستلزم برنامه ریزی نیازمندیهای نقدی، کنترل پرداختها، نگهداری حساب صحیح برای دریافت و پرداخت نقدی، و گزارش هفتگی یا روزانه وضعیت نقدی است. برای تضمین کنترل وجوه نقد به بهترین نحو ممکن، باید یک یا چند فقره از اقدامات زیر به عمل[...]

ادامه مطلب
0