هزینه
16 آبان, 1400
ثبت سند هزینه چگونه است؟

ثبت‌هزینه با پرداخت ثبت‌هزینه با پرداخت : هزینه هایی هستند که هنگام ثبت پرداخت شده اند و به این گونه  ثبت می شوند که هزینه مورد نظر به مبلغ  اعمال شده بدهکار و محل پرداخت  بستانکار و نهایتا ثبت  صورت می گیرد. در نرم افزار های حسابداری نیز[…]

ادامه مطلب
0