نسبت های مالی
14 مرداد, 1400
نسبت های مالی

نسبت های مالی چیست؟ نسبت های مالی را می توان از جمله موارد سودمند برای تعیین موقعیت مالی شرکتها و درک درست از واقعیت های مهم در باره نتیج عملیات و ضعیت مالی یک شرکت به حساب آورد. و با تحلیل و بررسی  آن ها به فعالیت های[...]

ادامه مطلب
0