نرخ صفر مالیاتی
13 مرداد, 1400
نرخ صفر مالیاتی چیست؟ تفاوت معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیاتی چیست؟

نرخ صفر مالیاتی نرخ صفر مالیاتی: این نرخ به این معنی است که شخص تعیین کننده قانون با به کارگیری سیاست های مالیاتی و اقتصادی و برای پشتیبانی از تولید کننده و سرمایه گذار، در یک مدت  زمان مشخص این افراد را از پرداخت مالیات معاف میکند. منظور[...]

ادامه مطلب
0