مالیات
11 شهریور, 1400
قرائن و ضرایب مالیاتی چیست؟

قرائن و ضرایب مالیاتی قرائن و ضرایب مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات بر درآمد مشمولان و مودیان، یکسری مدارک و مستندات باید در دسترس باشد. به این مدارک و مستندات در امور مالیاتی قرائن مالیاتی گفته می شود. یعنی مالیات مودیان بر اساس یکسری قرائن و شواهد که[...]

ادامه مطلب
0