سامانه مودیان ویژه دفاتر پیشخوان
راهنمای ثبت صورت حساب در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر

ثبت صورت حساب در سامانه مودیان ثبت صورت حساب در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر نیازمند آن است که ابتدا خریدار و کالا/خدمت درج گردد. در صورتی که بخواهید فاکتور را بدون اطلاعات خریدار ثبت کنید، از بخش نوع صورتحساب، گزینه بدون اطلاعات خریدار را انتخاب کنید. اگر[...]

ادامه مطلب
0
راهنمای ثبت کالا/خدمت در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

ثبت کالا/خدمت در سامانه مودیان ثبت کالا/خدمت در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر با تکمیل موارد زیر امکان پذیر است. شرح تجاری کالا و خدمت: نام کالا یا خدمت خود را به طور کامل در این بخش درج کنید. شناسه کالا/خدمت (داخلی):  شناسه یا همان کد، برای کالا/خدمت[...]

ادامه مطلب
0
راهنمای ثبت خریدار در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

ثبت خریدار در سامانه مودیان: ثبت خریدار  در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان با توجه به نوع خریدار، (حقیقی/ حقوقی)، گزینه های مربوطه جهت تکمیل فرم ثبت خریدار، نمایش داده می شود. بعد از ثبت خریدار یا خریداران، شما میتوانید فهرستی از خریداران ثبت شده را مشاهده[...]

ادامه مطلب
0
راهنمای ثبت کاربر صنفی در نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

ثبت نام مودیان صنفی جهت ارسال فاکتور به سامانه مودیان توسط دفاتر پیشخوان: ثبت نام مودیان صنفی جهت ارسال فاکتور  یا همان صورتحساب الکترونیکی در تمامی دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد. کلیه اصناف با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند جهت تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. راهنمای ثبت[...]

ادامه مطلب
0
راهنمای ثبت کاربر پیشخوان در نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

سامانه مودیان نسخه‌ دفاتر پیشخوان: سامانه‌ مودیان نسخه‌ دفاتر پیشخوان، جهت سهولت در ثبت صورت حساب های دفاتر و ارسال آن ها به سامانه‌مودیان راه اندازی شده است. راهنمای ثبت کاربر پیشخوان: جهت ثبت صورت حساب برای دفاتر پیشخوان، در نسخه ویژه دفاتر و ارسال در  سامانه مودیان،[...]

ادامه مطلب
0