حق جذب
3 آبان, 1400
حق جذب چیست؟

حق جذب حق جذب مبلغی است که، برای جذب نیروی تخصصی قرار داده می شود. و جزو حقوق و مزایای مستمر  محسوب می شود. که به حقوق  پایه اضافه و پرداخته می شود. حق جذب بر اساس شایستگی های فردی است که با توجه به میزان رضایت  مدیر،[...]

ادامه مطلب
0