اوراق قرضه
14 شهریور, 1400
اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه اوراق قرضه: یکی از روش های تامین  مالی انتشار اوراق‌قرضه است. عده ای از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدون اینکه مخاطرات و مباحث جاری واحد تجاری را قبول کنند.(بدون آن که سهامدار واحد تجاری بشوند.) اوراق‌قرضه آن واحد تجاری را خریداری می کنند. که علاوه بر[...]

ادامه مطلب
0