صدور فاکتور رسمی و غیر رسمی

صدور فاکتور رسمی و غیر رسمی

فاکتور رسمی و غیر رسمی چیست؟

فاکتور رسمی باید شامل اطلاعاتی باشد که سازمان امور مالیاتی آن را تعیین می‌کند. در این نوع از فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده نیز باید لحاظ گردد. مبلغ  مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 درصد مبلغ کل فاکتور می‌باشد و باید به مبلغ قابل پرداخت اضافه گردد. فاکتورهای رسمی به عنوان سند معامله بین خریدار و فروشنده در نظر گرفته می‌شود و همچنین برای ارائه به دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروشنده فاکتور را که حاوی اطلاعات خواسته‌شده و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده است را به دارایی ارائه ‌می‌دهد.

فاکتور غیر رسمی فاکتوری است که کاربر قالب آن را بر اساس نیاز یا سلیقه خود طراحی و فاکتور را صدور می‌کند. فاکتورهای غیر رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست. چرا که برای طراحی این نوع فاکتور رعایت هیچ قانونی الزامی نیست و تنها بیانگر اقلام معامله است.

تقاوت فاکتورهای رسمی و غیر رسمی چیست؟

در فاکتورهای رسمی باید مالیات ارزش افزوده لحاظ گردد ولی در فاکتورهای غیر رسمی الزامی نیست. داده‌های فاکتورهای رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و تمامی این موارد باید در فاکتور درج شود. در حالی که در فاکتورهای غیررسمی، کاربر داده‌ها را به دلخواه خود وارد می‌کند.

از دیگر تفاوت‌‌های این دو فاکتور این است که فاکتورهای رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی است. درحالی که فاکتورهای غیر رسمی فقط جهت اطلاع بین فروشنده و خریدار رد و بدل می شود.

صدور فاکتورهای رسمی و غیر رسمی به چه منظور انجام می شود؟

برخی از کاربردهای فاکتور رسمی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • به عنوان سند پرداخت ( فیش بانکی) برای اثبات پرداخت وجه کالای خریداری‌شده
  • ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه‌ی گزارش حسابرسی مالیاتی
  • تهیه‌ی گزارش معاملات فصلی و ارائه‌ی آن به دارایی

برخی از کاربردهای فاکتور غیر رسمی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • جهت اطلاع بین خریدار و فروشنده و محاسبه‌ی دخل و خرج
  • ارائه‌ به بانک برای استفاده از تسهیلات بانکی
  • به درخواست مشتری، فاکتور با نام شخص دیگر (غیر واقعی) صادر می‌شود.
  • امکان صدور فاکتور به نام خریدار غیر واقعی توسط فروشنده
چطور می‌توانیم فاکتورهای رسمی و غیر رسمی صادر کنیم؟

برای اینکه بتوان فاکتورهای رسمی و فاکتورهای غیر رسمی صادر کرد، اولین گام، انتخاب یک نرم افزار مناسب است. یک نرم‌افزار صدور فاکتور با این ویژگی‌ها، به کاربر این امکان را می‌دهد تا مطابق با نیاز خود فاکتور مورد نظر را صادر و چاپ کند. یعنی اینکه در زمان عدم نیاز به صدور فاکتور رسمی، امکان شخصی سازی فاکتور غیر رسمی نیز وجود داشته باشد. هر نرم‌افزاری که فرمت تایید شده‌ی سازمان امور مالیاتی را رعایت کند، امکان صدور و چاپ فاکتورهای رسمی را به کاربر می‌دهد.

یکی از نرم افزارهایی که در این حوزه مورد تایید سازمان امور مالیاتی می‌باشد، نرم‌افزار صدور فاکتور و مالی فروشگاهی آسانا است. آسانا، امکان صدور فاکتورهای رسمی و شخصی سازی آن، به شرط اینکه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی تغییر نکند، را برای کاربر فراهم میکند. همچنین، امکان صدور فاکتورهای غیر رسمی را طبق سلیقه و نیاز کاربر، بدون محدودیت، برای او فراهم می‌کند.

فاکتور رسمی در نرم افزار مالی فروشگاهی آسانا
صدور فاکتور رسمی در ترم افزار مالی فروشگاهی آسانا
فاکتور غیر رسمی در نرم افزار مالی فروشگاهی آسانا
صدور فاکتور غیر رسمی در ترم افزار مالی فروشگاهی آسانا

افزودن نظر شما