کدینگ یا طبقه بندی در حسابداری
17 خرداد, 1400

کدینگ یا طبقه بندی در حسابداری

کدینگ حسابداری

کدینگ یا طبقه بندی حسابداری مجموعه ای از  کد گذاری بر روی حساب ها، دسته بندی کردن و شاخه بندی کردن آن می‌باشد.

یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری کدینگ یا طبقه بندی حسابداری است. تمامی عملیات مالی توسط کدینگ استاندار شده و با فرمت خاص، دسترسی پذیری به گزارش ها را برای حسابداران فراهم میکند.

از آنجایی که در فرآیند حسابداری رویدادهای مالی به تعداد زیاد  و در انواع مختلف وجود دارند. اگر این رویدادها  دسته بندی نشوند  و دارای زیر مجموعه های فرعی نباشند. نوعی درهم ریختگی  و بی نظمی ایجاد میشود که تمامی عملیات بعدی در حسابدرای را تحت شعاع قرار میدهد. بنابراین لزوم کدینگ احساس میگردد.

ساختار استاندارد کدینگ حسابداری

1:گروه حساب

در این لایه از ساختار استاندارد کدینگ یا طبقه بندی، صورت حساب های مالی قرار می‌گیرد. و می توان بدهی های جاری و غیر جاری، در آمد ها و هزینه ها، سرمایه گذاران  و ذی نفعان  و حقوق مرتبط با آن ها را قرار داد.

  2: حساب کل 

در این لایه اغلب، صورت حساب های مالی تعریف میشود، معمولا نیاز و فعالیت های شرکت از اجزای اصلی این سطح هستند. و گروه حساب های شرکت رو به ارقام کوچکتر تقسیم میکند.

 3: حساب معین 

در این سطح هم حساب های کل به حساب های کوچکتر و جزئی تر تقسیم میشوند. این حساب ها در حسابداری با نام حسابهای معین شناخته میشوند.

 4: حساب تفضیلی1  5: حساب تفضیلی 2

حسابهای تفضیلی هم حسابهای خرد شده معین هستند. که در اصطلاح  به حساب تفضیلی شناخته میشوند. حسابهای تفضیلی در طبقه بندی شرایط را آسانتر کرده و شناسایی حساب ها را راحت تر انجام میدهند.

مثال ساختار: دارایی جاری، موجودی نقد و بانک،  صندوقها،صندوق

کاربرد :

1:طبقه بندی یا کدینگ موجب هماهنگی و یک پارچه شدن عملیات مالی بر اساس یک فرمت می‌شود

2: افزایش سرعت و دقت و پردازش در ثبت رویدادهای مالی

3:تهیه گزارشات مالی با جزئیات دقیق

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما