پیش پرداخت و دارایی های جاری (قسمت چهارم)

پیش پرداخت و دارایی های جاری (قسمت چهارم)

پیش پرداخت مبلغی است که جهت خرید مواد اولیه و یا هزینه ها از قبیل بیمه اموال و دارایی ها و یا هزینه اجاره پرداخت می‌شود. که در آینده نزدیک محقق خواهد شد، در دارایی های جاری طبقه بندی می گردد. به بیان ساده‌تر به این معناست که ما مبلغی را قبل از  دریافت خدمت و یک کالا به شخصی پرداخت می کنیم.

نباید ماهیت علی الحساب‌ها را با پیش پرداخت اشتباه گرفت. اکثرا تشخیص ماهیت پرداخت‌هایی که حکم علی الحساب را دارند با پیش پرداختها اشتباه می‌شود. علی الحساب مواقعی پرداخت می‌شود که مقادیری کار انجام شده است. اما بعلت قطعی نشدن و پایان نیافتن مراحل انجام کار و یا انتقال مالکیت آن، جهت انجام کار و ادامه آن نیاز به مبلغی وجود دارد. در این گونه مواقع پرداخت انجام شده حکم علی الحساب را دارد. بطور مثال کارگری که 20 روز کار کرده و حقوق خود را ماهیانه دریافت می‌کند و مقادیری وجه نیاز دارد، تقاضای علی الحساب از حقوق خود را می‌نماید. این پرداخت حکم علی الحساب این کارگر را دارد. یا موسسه‌ای که ساخت قطعه‌ای به آن سفارش داده شده، در مراحل میانی کار جهت خرید مقادیری مواد اولیه نیاز به وجه نقد دارد. که در صورت پرداخت قسمتی از کل وجه، حکم علی الحساب را دارد.

پیش پرداختها به پرداخت ‌هایی اطلاق می‌گردد که قبل از اینکه هزینه اتفاق بیافتد. یا خرید و انتقال مالکیت صورت پذیرد، وجه آن به طرف مقابل پرداخت می‎گردد. مانند پیش پرداخت شش‌ ماهه اجاره، یا پیش پرداخت بیمه اتومبیل و آتش سوزی و غیره که مربوط به دوره نزدیک آتی است.

علی الحساب‌ها در سرفصل حساب‌های دریافتنی کوتاه مدت، پیش پرداختها در طبقه ‌بندی دارایی‌های جاری طبقه‌بندی می‌شوند.

پیش پرداخت ها شامل چه مواردی می‎شوند؟

  • سفارشات مواد اولیه
  • سفارشات قطعات و لوازم یدکی
  • خرید مواد اولیه
  • حق بیمه
  • هزینه‌های مالیاتی
  • اجاره

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما