پیش فاکتور چیست؟
25 مرداد, 1400

پیش فاکتور چیست؟

پیش فاکتور

پیش فاکتور  صورتحسابی است که، در آن قیمت کالا به وسیله فروشنده برای مشتری صادر می شود.

این برگه  باید نام و نوع کالا و سایر مشخصات آن را به گونه ای بیان نماید. که از غیر خود آن کالا قابل تشخیص باشد.

نوشتن عبارات کلی حتی در مرحله ثبت سفارش، بعد از ورود و در جریان اظهار یا ارزیابی کالا منجر به تأخیر در ترخیص کالا می‌شود.

اطلاعاتی که معمولا در یک پیش‌فاکتور نوشته می‌شود. عبارتند از:

تاریخ صدور، مهلت اعتبار، مشخصات خریدار، مشخصات فروشنده، نام و نوع کالا به طور شفاف، سایر ویژگی های فیزیکی یا شیمیایی، فنی ، مقدار ، ارزش، کد کالا، مشخصات بسته بندی، کشور مبدأ ، شرایط تحویل، تاریخ و نحوه حمل، شرایط پرداخت، بازرسی فنی کالا، تکلیف بیمه است.

در هنگام تماس برای ثبت سفارش، مرجع متولی ثبت سفارش مجاز است اطلاعات راجع به سامانه فروشنده را برای احراز صدور پیش فاکتور به وسیله شرکت یا به طور کلی شحصی که پیش فاکتور را صادر کرده را از متقاضی دریافت نماید.

به عبارتی دیگر پیش‌فاکتور سندی‌است‌که‌

در آن ‌فروشنده مجموع شرایط خود را جهت صدور کالاهایی معین به وارد کننده اعلام میکند.
خریدار با دریافت این سند میتواند جهت اخذ مجوزهای لازم جهت وارد کردن آن کالا و یا خربد ارز اقدام نماید.
نکته قابل توجه اینکه برخی مواقع پیش فاکتور در صورت تایید دو طرف، حکم سند قانونی داشته و درصورتیکه باتوجه به آن اقدام به پرداخت پیش پرداخت کرده باشید. و بعدا به هردلیلی از خرید خود منصرف شوید. فروشنده میتواند باتوجه به مفاد پیش فاکتور مبلغ پرداختی شما رو عودت ندهد.

بهتر است در پیش‌فاکتور ذکر شود. در صورتیکه خریدار پیش پرداخت را در زمان مقرر پرداخت ننماید. فروشنده این حق را دارد تا قیمت را اصلاح کند.
همچنین ذکر شود. در صورتیکه بار بخاطر ندادن اعتبار اسنادی در کشور مقصد بماند. مسئولیت آن(هزینه ها و…) بعهده خریدار میباشد.

 

به پیش‌فاکتور مالیات  یا ارزش افزوده تعلق میگیرد؟

صدور فاکتور و یا پیش‌فاکتور بعد از بررسی به عمل آمده از دفاتر طرفین معامله،  و یا سایر  اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق انجام معامله یا برگشت آن مشخص گردد. در این صورت دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خریدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر صورت نمی گیرد. و اعتبار مالیاتی آن نیز قایل پذیرش نخواهد بود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما