وبلاگ
27 تیر, 1400
چک و انواع آن

چک‌ها  چک‌روز: به طور ساده یعنی چکی که تاریخ وصول آن همان روز صدور آن باشد. به عنوان مثال: امروز[...]

ادامه مطلب
0
27 تیر, 1400
حساب موجودی نقد و بانک در حسابداری

حساب  موجودی نقد و بانک حساب موجودی نقد و بانک، یک حساب دائمی است که به آن حساب ترازنامه ای[...]

ادامه مطلب
0
23 تیر, 1400
استهلاک و انواع آن در حسابداری

استهلاک چیست؟ استهلاک: تمامی دارایی های یک سازمان اعم از دارایی های ثابت و یا داریی های بلند مدت برایشان[...]

ادامه مطلب
4
22 تیر, 1400
اصول های حسابداری

اصول حسابداری چیست؟ اصول های حسابداری شامل 5  مورد  زیر میباشد. 1:اصل شناخت شناخت صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی[...]

ادامه مطلب
0
21 تیر, 1400
افزایش سرمایه و انواع آن

افزایش سرمایه  افزایش سرمایه: شرکت ها برای تامین منابع مالی خودشان می آیند و افزایش‌سرمایه انجام می دهند. یعنی یک[...]

ادامه مطلب
0
20 تیر, 1400
مراکز هزینه

مراکز هزینه چیست؟ مراکز هزینه  برای آن به وجود آمده اند که بتوانیم هزینه ها را تفکیک کنیم. پس مراکز[...]

ادامه مطلب
0