وبلاگ
3 آبان, 1400
حق جذب چیست؟

حق جذب حق جذب مبلغی است که، برای جذب نیروی تخصصی قرار داده می شود. و جزو حقوق و مزایای[...]

ادامه مطلب
0
1 آبان, 1400
اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه اظهارنامه:  یک نوع از مالیات، مالیات بردرآمد می باشد. به این صورت که شرکت ها و تاجران حقیقی  در[...]

ادامه مطلب
0
28 مهر, 1400
انبارداری و اصول انبار داری چیست؟

انبارداری و اصول انبارداری انبار و انبارداری  از مهم ترین بخش های یک سازمان یا موسسه هستند. به دلیل آن[...]

ادامه مطلب
0
26 مهر, 1400
حساب تراز اختتامیه و افتتاحیه چیست؟

حساب تراز اختتامیه حساب تراز اختتامیه حسابی  واسط است که هنگام  پایان سال  مالی برای بستن  حساب های دائمی  در[...]

ادامه مطلب
1
24 مهر, 1400
تجمیعی و تجمعی و تفاوت آن ها در معاملات فصلی چیست؟

تجمیعی: تجمیع یعنی جمع بستن مبلغ های چندین فاکتور مختلف  و ثبت آن ها  در یک رکورد. به شرط آن[...]

ادامه مطلب
0
21 مهر, 1400
گزارش مالی چیست؟

گزارش مالی گزارش مالی نشان دهنده وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه  است و بیانگر این است که از نظر[...]

ادامه مطلب
0