وبلاگ
چطور می‌توانیم صدور و چاپ فاکتور را شخصی ‌سازی کنیم؟

شخصی ‌سازی فاکتور در هنگام صدور چاپ فاک صدور و چاپ فاکتور مطابق با نیاز کسب ‌و‌کار و سلیقه‌، یکی[…]

ادامه مطلب
0
دارایی های جاری (قسمت اول)

دارایی های جاری دارایی های جاری چیست؟ هدف از طبقه بندی دارایی‌ها مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 14، ارائه معیارهای[…]

ادامه مطلب
0
دارایی‌ها

دارایی‌ چیست؟ دارایی‌‌، منبع اقتصادی و آن چیزی است که فرد یا واحد و بنگاه اقتصادی در مالکیت و تعلق[…]

ادامه مطلب
0
ترازنامه و صورت سود و زیان چیست؟

ترازنامه تراز نامه و یا بیلان یکی از مهم‌ترین گزارشهاست که وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه یک واحد تجاری[…]

ادامه مطلب
0
معادله اصلی حسابداری و سرفصل‌های آن

معادله‌ی حسابداری حسابداری دوبل یا دو طرفه به این معنی است که یک ثبت در حسابداری در دو قسمت یا[…]

ادامه مطلب
0
اصول حسابداری

تدوین اصول حسابداری توسط چه کسانی انجام می شود؟ اصول حسابداری یک سلسله قواعد و اصول کلی است، که حسابداران[…]

ادامه مطلب
0