وبلاگ
15 آذر, 1400
نسبت های مالی صورتحساب ترازنامه چیست؟

نسبت های مالی صورتحساب ترازنامه نسبت‌های مالی صورتحساب ترازنامه به شرح زیر است. نسبتهای جاری، نسبت  آنی، نسبت ثابت، نسبت[…]

ادامه مطلب
0
ثبت سند حسابداری ارزش افزوده چگونه است؟

ثبت حسابداری ارزش افزوده ثبت حسابداری ارزش افزوده  در هنگامی که ارزش افزوده پرداخت و یا دریافت شود.  بسیار حائز[…]

ادامه مطلب
0
10 آذر, 1400
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری چیست؟ حسابداری پیمانکاری : فعالیت های پیمانکاری روز به روز در حال افزایش می باشد و اشخاص زیادی[…]

ادامه مطلب
0
9 آذر, 1400
حسابداری بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی

بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی حسابداری بهای‌تمام‌شده مراکز هزینه‌خدماتی: هنگامی که هزینه ای اتفاق می افتد این پرسش مطرح[…]

ادامه مطلب
0
7 آذر, 1400
ثبت حسابداری علی الحساب چگونه است؟

ثبت حسابداری علی الحساب ثبت حسابداری علی الحساب: ممکن است زمانی پیش بیاید که بخشی  از کار انجام شده باشد.[…]

ادامه مطلب
0
3 آذر, 1400
اسناد دریافتنی چیست؟

اسناد دریافتنی اسناد دریافتنی به اوراقی گفته می شود که با توجه به ان بدهکار/ بدهکاران  متعهد می شوند که[…]

ادامه مطلب
0