وبلاگ
28 مهر, 1400
انبارداری و اصول انبار داری چیست؟

انبارداری و اصول انبارداری انبار و انبارداری  از مهم ترین بخش های یک سازمان یا موسسه هستند. به دلیل آن[...]

ادامه مطلب
0
26 مهر, 1400
حساب تراز اختتامیه و افتتاحیه چیست؟

حساب تراز اختتامیه حساب تراز اختتامیه حسابی  واسط است که هنگام  پایان سال  مالی برای بستن  حساب های دائمی  در[...]

ادامه مطلب
0
24 مهر, 1400
تجمیعی و تجمعی و تفاوت آن ها در معاملات فصلی چیست؟

تجمیعی: تجمیع یعنی جمع بستن مبلغ های چندین فاکتور مختلف  و ثبت آن ها  در یک رکورد. به شرط آن[...]

ادامه مطلب
0
21 مهر, 1400
گزارش مالی چیست؟

گزارش مالی گزارش مالی نشان دهنده وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه  است و بیانگر این است که از نظر[...]

ادامه مطلب
0
19 مهر, 1400
انواع کسورات حقوق و دستمزد چیست؟

انواع کسورات حقوق و دستمزد کسورات حقوق و دستمزد به طور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسم می[...]

ادامه مطلب
0
18 مهر, 1400
راس گیری چک چیست و نحوه محاسبه آن

راس گیری چک راس گیری در حسابداری یک اصطلاح تخصصی است و هنگامی که بخواهید زمان چند رویداد مانند وصول[...]

ادامه مطلب
0