وبلاگ
10 آذر, 1400
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری چیست؟ حسابداری پیمانکاری : فعالیت های پیمانکاری روز به روز در حال افزایش می باشد و اشخاص زیادی[…]

ادامه مطلب
0
9 آذر, 1400
حسابداری بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی

بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی حسابداری بهای‌تمام‌شده مراکز هزینه‌خدماتی: هنگامی که هزینه ای اتفاق می افتد این پرسش مطرح[…]

ادامه مطلب
0
7 آذر, 1400
ثبت حسابداری علی الحساب چگونه است؟

ثبت حسابداری علی الحساب ثبت حسابداری علی الحساب: ممکن است زمانی پیش بیاید که بخشی  از کار انجام شده باشد.[…]

ادامه مطلب
0
3 آذر, 1400
اسناد دریافتنی چیست؟

اسناد دریافتنی اسناد دریافتنی به اوراقی گفته می شود که با توجه به ان بدهکار/ بدهکاران  متعهد می شوند که[…]

ادامه مطلب
0
2 آذر, 1400
دوره مالی و رویدادهای دوره مالی در حسابداری چیست؟

دوره مالی دوره مالی در حسابداری چیست.؟شرکت ها  و یا موسسه ها برای مشخص شدن میزان سود یا زیان خود،[…]

ادامه مطلب
0
1 آذر, 1400
کالای امانی و ثبت سند حسابداری

کالای امانی چیست؟ کالای امانی به کالاهایی گفته می شود که برخی ازشرکت ها در جهت به دست آوردن بازارهای[…]

ادامه مطلب
0