وبلاگ
20 خرداد, 1400
حساب های انتظامی و ثبت آن ها در حسابداری

حساب‎ های انتظامی حساب های انتظامی برای ثبت و نگهداری اسناد تضمینی و ضمانت نامه ها استفاده می شود. و[...]

ادامه مطلب
0
18 خرداد, 1400
درآمدها و هزینه ها و ثبت سند آن ها

درآمد: درآمد، حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان است. و باعث افزایش سرمایه میشود و ماهیت آن بستانکار است.[...]

ادامه مطلب
0
17 خرداد, 1400
کدینگ یا طبقه بندی در حسابداری

کدینگ حسابداری کدینگ یا طبقه بندی حسابداری مجموعه ای از  کد گذاری بر روی حساب ها، دسته بندی کردن و[...]

ادامه مطلب
0
17 خرداد, 1400
حساب جاری شرکا در حسابداری چیست؟

 حساب جاری شرکا چیست؟ حساب جاری شرکا، به حسابی گفته می‌شود که تنها برای دریافت ها و پرداخت ها‌ی شرکت[...]

ادامه مطلب
3
13 خرداد, 1400
انوع دفاتر و نحوه ثبت و کاربرد آن ها در حسابداری

دفاتر در حسابداری 1:دفتر رسمی دفاتری که ازنظر قوانین و مقررات  تنظیم آن ها اجباری می‌باشد. مانند دفتر‌روزنامه و کل[...]

ادامه مطلب
0
12 خرداد, 1400
انواع دارایی ها در حسابداری چیست؟

انواع دارایی ها دارایی‌ ها به دارایی جاری و ثابت، دارایی مشهود و نامشهود تقسیم می شوند. دارایی های جاری[...]

ادامه مطلب
1