وبلاگ
17 خرداد, 1400
کدینگ یا طبقه بندی در حسابداری

کدینگ حسابداری کدینگ یا طبقه بندی حسابداری مجموعه ای از  کد گذاری بر روی حساب ها، دسته بندی کردن و[...]

ادامه مطلب
0
17 خرداد, 1400
حساب جاری شرکا در حسابداری چیست؟

 حساب جاری شرکا چیست؟ حساب جاری شرکا، به حسابی گفته می‌شود که تنها برای دریافت ها و پرداخت ها‌ی شرکت[...]

ادامه مطلب
3
13 خرداد, 1400
انوع دفاتر و نحوه ثبت و کاربرد آن ها در حسابداری

دفاتر در حسابداری 1:دفتر رسمی دفاتری که ازنظر قوانین و مقررات  تنظیم آن ها اجباری می‌باشد. مانند دفتر‌روزنامه و کل[...]

ادامه مطلب
0
12 خرداد, 1400
انواع دارایی ها در حسابداری چیست؟

انواع دارایی ها دارایی‌ ها به دارایی جاری و ثابت، دارایی مشهود و نامشهود تقسیم می شوند. دارایی های جاری[...]

ادامه مطلب
0
11 خرداد, 1400
حسابهای دریافتنی و پرداختنی در حسابداری چیست؟

حسابهای دریافتنی   حسابهای دریافتنی طلب ما از دیگران است که در مقابل آن هیچ چک، سفته اخذ نشده است[...]

ادامه مطلب
4
9 خرداد, 1400
تنخواه و تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه   تنخواه وجهی است که در اختیار یکی از پرسنل شرکت قرار داده می‌شود. جهت تسریع در امور شرکت[...]

ادامه مطلب
0