وبلاگ
14 شهریور, 1400
اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه اوراق قرضه: یکی از روش های تامین  مالی انتشار اوراق‌قرضه است. عده ای از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان[...]

ادامه مطلب
0
11 شهریور, 1400
قرائن و ضرایب مالیاتی چیست؟

قرائن و ضرایب مالیاتی قرائن و ضرایب مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات بر درآمد مشمولان و مودیان، یکسری مدارک و[...]

ادامه مطلب
0
9 شهریور, 1400
اقلام ترازنامه چیست؟

ترازنامه: اقلام ترازنامه: یکی از صورت های مالی اساسی که با عناوین بیلان و صورت وضعیت مالی هم شناخته می[...]

ادامه مطلب
0
8 شهریور, 1400
کسر و اضافه صندوق و ثبت های حسابداری

کسر و اضافه صندوق کسر و اضافه صندوق:  با توجه به حجم عملیات دریافت ها و پرداخت ها، ممکن است[...]

ادامه مطلب
0
8 شهریور, 1400
استانداردهای حسابرسی چیست؟

استانداردهای حسابرسی استانداردهای حسابرسی، معیاری برای سنجش کیفیّت کار حسابرسان است. این استانداردها به همراه دسته بندی آنها در سه[...]

ادامه مطلب
0
6 شهریور, 1400
بهای تمام شده انواع مراکز هزینه چگونه است؟

بهای تمام شده مراکز هزینه: بهای تمام شده  مراکز هزینه: مراکز هزینه دارای انواع مختلفی است. ما مراکز هزینه را[...]

ادامه مطلب
0