وبلاگ
24 مهر, 1400
تجمیعی و تجمعی و تفاوت آن ها در معاملات فصلی چیست؟

تجمیعی: تجمیع یعنی جمع بستن مبلغ های چندین فاکتور مختلف  و ثبت آن ها  در یک رکورد. به شرط آن[...]

ادامه مطلب
0
21 مهر, 1400
گزارش مالی چیست؟

گزارش مالی گزارش مالی نشان دهنده وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه  است و بیانگر این است که از نظر[...]

ادامه مطلب
0
19 مهر, 1400
انواع کسورات حقوق و دستمزد چیست؟

انواع کسورات حقوق و دستمزد کسورات حقوق و دستمزد به طور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسم می[...]

ادامه مطلب
0
18 مهر, 1400
راس گیری چک چیست و نحوه محاسبه آن

راس گیری چک راس گیری در حسابداری یک اصطلاح تخصصی است و هنگامی که بخواهید زمان چند رویداد مانند وصول[...]

ادامه مطلب
0
17 مهر, 1400
برات چیست؟

برات برات یکی از روش های نقل و انتقال  در زمینه  فعالیت های تجاری است. امروزه با گسترش فعالیت های[...]

ادامه مطلب
0
14 مهر, 1400
فعالیت های اصلی موسسه های بازرگانی

موسسه بازرگانی و فعالیت های آن موسسه بازرگانی و فعالیت های آن: فعالیت های اصلی یک مؤسسه ی بازرگانی  شامل[...]

ادامه مطلب
0