نحوه صحیح ثبت سند خرید و فروش
4 مرداد, 1400

نحوه صحیح ثبت سند خرید و فروش

ثبت سند خرید و فروش

ثبت خرید و فروش :  با توجه به اینکه روش حسابداری مورد استفاده در ایران تعهدی می باشد هنگام ثبت خرید و فروش حتما طرف مقابل معامله را مشخص کنید و به هیچ عنوان در ثبت حسابداری

الف)برای خرید “وجوه نقد ” را بستانکار نکنید
ب)برای فروش “وجوه نقد” را بدهکار نکنید

همیشه طرف مقابل که از آن  خرید کرده اید یا به آن شخصی که  فروشی داشته اید را  بستانکار و بدهکار کنید.
حتی اگه نقدی خرید و فروش خود را  انجام داده اید..

 مزایای روش ثبت خرید و فروش:

1: گردش حساب طرف مقابل رو می توانید ببیند و مقدار طلب یا بدهی شخص و در کل گزارش حساب شخص  قابل مشاهده است.
2: سوابق خرید یا فروشش داخل سیستم قابل ردیابی است که با چه کسی چقد معامله کرده اید و یا به چه نرخی معامله کردیده اید و در چه تاریخی معامله صورت گرفته است. (اسن امکان برای گزارشات مدیریتی فوق العاده مهم است)

3: برای تهیه صورت معاملات فصلی نام اشخاص و سابقه معامله با آنها به راحتی قابل مشاهده و گزارش گیری است.

پس همیشه در خرید و فروش ها و ثبت حسابداری آن دو مرحله داریم:
۱-شناسایی خرید یا فروش
۲-پرداخت وجه خرید یا فروش

مثال :

در تاریخ 4 امرداد 1400 از شرکت X مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ خرید به صورت  نقد داشته ایم
ثبت حسابداری آن به شکل زیر است:

مرحله اول شناسایی خرید:
خرید ۲۵.۰۰۰.۰۰۰بدهکار
ارزش افزوده ۲.۲۵۰.۰۰۰بدهکار

ح پرداختنی/شرکت X ۲۷.۲۵۰.۰۰۰

شرح:بابت خرید از شرکت X

مرحله دوم :
در این مرحله ثبت پرداخت وجه به شرکت X سند زده میشه به شکل زیر:

ح پرداختنی/شرکت X ۲۷.۲۵۰.۰۰۰بدهکار
وجوه نقد و بانک ۲۷.۲۵۰.۰۰۰ بستانکار

بابت پرداخت وجه خرید تاریخ فلان به شرکت X

حالا اگه گردش حساب شرکت Xرو باز کنیم میبینیم یک ردیف بدهکار و یک ردیف بستانکار دارد که مانده نهایی آن صفر است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما