نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت چگونه است؟
17 مرداد, 1400

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت چگونه است؟

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت و نکات مربوط به آن

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت: اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است. باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید.

متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل  از این موضوع، موجبات متحمل شدن ضرر و زیان های زیادی را برای ایشان ایجاد می نماید.

نکات مهم اعلام عدم فعالیت شرکت:

1: ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم: ادارات ثبت مکلفند، در آخر هر ماه، فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند. و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود، و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند. با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

یعنی: سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکت های ثبت شده را دارد.

حال باید توجه داشت : از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.

2:  صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و ایشان نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

3:  پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد. یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.

4: تسلیم اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده (بصورت صفر) نیز می بایست صورت گیرد.

5:  در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.

6: حساب بانکی شرکت در دوره ”عدم فعالیت” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.

7: اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است. و نمی توان برای آینده این کار را انجام دهد .

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما