کسری و اضافات انبار و ثبت سند آن
16 تیر, 1400

کسری و اضافات انبار و ثبت سند آن

کسری و اضافات انبار چیست؟

موجودی و کسر و اضافات انبار اصولا بدلیل مغایرت بین موجودی‌عینی شمارش شده و موجودی‌ثبت شده در دفاتر و حسابها ایجاد می شود. پس ابتدا باید ردیابی شود که ایا کسورات انبار واقعی است یا خیر.

هنگامی که انبار ها مورد شمارش قرار می گیرند معمولا اختلاف هایی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد. که اگر موجودی واقعی بیش تر از مانده کارت مواد باشد..اصطلاحا  به آن اضافات انبار گفته می شود. و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

کسر و اضافات انبار ناشی از عوامل زیر است:

1: اشتباه در هنگام  ثبت تعداد/ مقدار مواد صادر شده  یا وارد شده در کارت انبار.

2: اشتباه در هنگام ثبت قبض ها و حواله های انبار در کارت حساب انبار توسط بخش حسابداری.

3: عدم ثبت  برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیر رسیدن آنها.

4: تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر.

5: تبخیر و از بین رفتن موجودی‌ضایعات.

6: جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

7:سوء استفاده های افراد و سرقت.

8: اشتباهات

نحوه ثبت:

در صورت وجود کسری انبار، معادل مبلغ کسری، حساب کسر و اضافات انبار، بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

در صورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسر و اضافات انبار بستانکار می گردد.

برای بستن حساب کسر و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسر و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

اگر حساب کسر و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، برای بستن آن، حساب خلاصه سود وزیان، بدهکار و حساب کسر و اضافات  انبار، بستانکار می گردد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما