مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری
13 تیر, 1400

مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری

مطالبات مشکوک الوصول چیست؟

مطالبات مشکوک الوصول:   بعضی از شرکت ها و موسسه ها  برای آن که میزان فروش خود را افزایش دهند، خدماتی ارائه کرده و یا کالا خود را نسیه می فروشند. و مطالبات قابل توجهی هم دارند. با این حال، احتمال دارد بخشی از مطالبات  این موسسه ها سوخت شود.

در حسابداری  با توجه به دو اصل تطابق هزینه ها با درآمدها و محافظه کاری، بخشی از حسابهای دریافتنی  که نسبت به وصول آن ها  در آینده مشکوک هستیم شناسایی شده، و ثبت حسابداری  آن ها  را در دفاتر وارد می کنیم .

روشهای ثبت مطالبات مشکوک‌الوصول

روش حذف مستقیم

روش ایجاد ذخیره

این روش هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد  که ما نسبت به وصول قسمتی از طلب هایمان در آینده مشکوک هستیم. و احتمال میدهیم  که این مطالبات  را نتوانیم وصول کنیم. در این صورت ثبت زیر انجام می شود.

حساب هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (ستون بدهکار)

حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول (ستون بستانکار)

 

در روش ایجاد ذخیره اگر بعدا در آینده معلوم گردد که طلبهایی که سابقا نسبت به وصول آن ها  مشکوک بوده ایم، و برای آن ها در حساب ها  ذخیره مورد نیاز را ایجاد کرده ایم، کاملا سوخت شده  و دیگر وصول نخواهد شد. حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یک حساب دائمی با ماهیت بستانکار است. که در پایان  دوره مالی  مانده آن در ترازنامه  در زیر  حساب های دریافتنی  نشان داده می شود. و از حساب های دریافتنی کم میشود.

عوامل ایجاد مطالبات  مشکوک الوصول

1: در نظر نگرفتن و بررسی نکردن اهلیت مشتری

2:عدم بررسی استعلام های مورد نیاز

3: اعتماد به آشنایان و دوستان و پرداخت تسهیلات

4: اعمال دستور از مقام بالاتر و دستور برای پرداخت تسهیلات

5: عدم اعتبار سنجی مشتری و ضامن های او

6: بی توجهی به سررسید تسهبلات پرداختنی

7: تمدید تسهیلات معوق

8: عدم پیگیری تسهیلات معوق

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما