مراکز هزینه
20 تیر, 1400

مراکز هزینه

مراکز هزینه چیست؟

مراکز هزینه  برای آن به وجود آمده اند که بتوانیم هزینه ها را تفکیک کنیم. پس مراکز هزینه برای تفکیک هزینه ها است.

حسابداری باید به ریز حسابهای تمامی مراکز هزینه آگاه باشد.

 

مراکز هزینه به چند دسته تقسیم میشوند؟

1: واحد فروش  2: واحد مالی و اداری  3: واحد سرپرستی  4: واحد آبدارخانه   5: واحد عمومی

دلیل استفاده از مراکز‌هزینه در صدور اسناد حسابداری چیست؟

فرآیند ساخت و تولید محصول در یک موسسه  تولیدی  ممکن است توسط قسمتهای  مختلفی صورت پذیرد. در این حالت هر قسمت، مسئولیت  بخشی از فرآیند  تولید  را  به عهده دارد. و محصول با عبور از این قسمت ها  به تدریج کامل   میشود. و نهایتا به صورت محصول آماده برای فروش در می آید.

در حسابداری بهای تمام شده  اصطلاح  مرکز هزینه  به هریک از واحدها و قسمتها اعم از تولیدی، پشتیبانی ، اداری و فروش اطلاق می شود. مراکز پشتیبانی، خدماتی- سرویس دهنده مانند  مراکز تهیه  آب و برق و گاز، تعمیرگاه ها و انبارها، این مراکز با  خدمت خود  عملیات تولید را تسهیل  میکنند. و بدون وجود آنها  اصولا عمل تولید امکان نخواهد داشت.

 

طبقه بندی و تفکیک  حسابهای هزینه

هر نوع پرداختی که  یک موسسه  یا سازمان  بابت دریافت  خدمات از دیگران انجام می دهد.  هزینه برای آن موسسه  یا سازمان میباشد. مانند پرداخت قبض تلفن موسسه.

در هر شرکت، موسسه یا سازمانی، انواع  مختلفی از هزینه ها  وجود دارد. که معمولا هر قسمت  یا واحد سازمانی  که این مخارج برای آن انجام می شود. را یک مرکز هزینه  می نامیم.  و یکی از مهمترین  وظایف  حسابداران  و مسئول  تنخواه گردان  این است که  مراکز هزینه در سازمان خود را به درستی تشخیص بدهد. و شناسایی و طبقه بندی  نماید. و هزینه های مشابه را در یک گروه قرار دهد. که به این عمل، طبقه بندی و تفکیک  حسابهای هزینه گفته می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما