مراحل انبار گردانی در شرکت های تولیدی چیست؟
30 بهمن, 1400

مراحل انبار گردانی در شرکت های تولیدی چیست؟

 

تهیه دستورالعملی مدون

مراحل انبا‌ر گردانی در شرکت‌های‌تولیدی به صورت زیر است:

تگ انبار گردانی فرمی می باشد که شمارش کالا ها درآن مستند می شود و باعث می شود که کالاها به اشتباه شمارش نشوند.

آماده بودن لیست موجودی تعدادی قبل از شمارش

قبل از شمارش، حسابدار انبار موجودی تعدای انبار را پرینت می گیرد برای اصلاح مغایرت ها.

مراحل انبا‌ر گردانی: تگ گذاری موجودی ها

تگ انبارگردانی فرمی است که شمارش کالاها در آن مستند می شود و باعث می شود دو بار یک محصول به اشتباه شمارش نشود.

تنظیم صورت جلسه

تهیه صورت جلسه انبار گردانی شامل مشخص شدن وظایف و مسئولیت ‌ها، روش های انجام کار، زمان بندی، معرفی مسئولان و محدوه شمارش.

تنظیم تاییدیه برای انبار دار

برای انبار دار تاییدیه تنظیم می شود تا انباردار تمامی شمارش ها را تایید و به امضاء برساند.

تهیه گزارش صورت مغایرت انبارگردانی توسط حسابدار

اگر موجودی انبار کمتر از موجودی طبق دفاتر باشد.

کسری و اضافی انبار در ستون بدهکار

موجودی کالا در ستون بستانکار
تهیه لیست موجودی نهایی تعدادی و ریالی

حسابدار انبار بعد از ثبت این اختلاف و بعد از بروز کردن موجودی دفتری یک لیست از موجودی نهایی در اختیار انباردار قرار میدهد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما