بدهی های جاری چیست؟ (قسمت دوم)

بدهی های جاری چیست؟ (قسمت دوم)

مالیات پرداختنی

مالیات پرداختنی و مالیات تکلیفی تفاوت‌هایی دارند که برای واضح‌تر شدن آن، با توجه به طبقه‌بندی این نوع مالیات‌ها در صورت‌های مالی، به تعاریف زیر توجه کنید:

مالیات پرداختنی یا تکلیفی: قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است. قانون‌گزار وظیفه و تکلیف کسر و پرداخت آن‌ها را طبق قانون بر عهده پرداخت کننده وجه نهاده است. بطور مثال:

 • مالیات حقوق کارکنان می‌بایست قبل از پرداخت حقوق نامبردگان، بر اساس ضوابط مشخص کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد.
 • مالیات‌هایی که در قراردادهای با اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس قانون از آن قراردادها در هنگام پرداخت کسرشده و به حساب دولت واریز می شود.

انواع مالیات‌های پرداختنی یا تکلیفی بشرح زیر است:

 • ماده 53، تبصره 9 – مالیات تکلیفی اجاره املاک
 • مواد85 و 86 اصلاحی – مالیات تکلیفی حقوق
 • ماده 102 – مالیات تکلیفی مضاربه
 • ماده 103 – مالیات تکلیفی حق الوکاله
 • ماده 104 – مالیات تکلیفی حق الزحمه ها
 • ماده 107 – مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج
 • ماده 109 – مالیات تکلیفی موسسات بیمه
 • ماده 116 – تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی
 • ماده 118 – مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها
 • ماده 123 – مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال
 • ماده 143 – مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام

مالیات عملکرد: که از نامش مشخص است، مربوط به عملکرد شرکت است. پس از تهیه صورت سود و زیان و مشخص شدن رقم سود خالص بر اساس ضوابط مشخص، می‌بایست بعنوان مالیات پرداختنی محاسبه و بعنوان بدهی شناسایی و در سرفصل مالیات پرداختنی درج گردد.

سود سهام پرداختنی

این حساب نشاندهنده تعهدات کوتاه مدت شرکت، در قبال صاحبان سهام و مالکین شرکت بابت سود سهام تصویب شده در مجمع عمومی عادی می‌باشد. با توجه به اینکه پرداخت یک باره سود سهام به سهامداران به نقدینگی موجود جهت فعالیت عادی شرکت آسیب می‌رساند، لذا مطالبات سهامداران بابت سود سهام‌شان در این حساب بعنوان بدهی شرکت به صاحبان سهام در قالب طبقه‌بندی سود سهام پرداختنی نگهداری، و هنگام پرداخت  تدریجی به سهامداران از حساب مذکور کسر می‌گردد.

تسهیلات مالی

تسهیلات از ریشه سهل به معنی آسان کردن است. بدین معنی است که بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان مردم، آنها را به اهداف مشخص اقتصادی جهت کسب سود تزریق می‌کنند. بانک‌ها کارمزد و سود وام را از استفاده‌کنندگان ازین تسهیلات دریافت می‌کند. درواقع با این کار انجام امور مالی و دسترسی به سرمایه لازم را آسانتر می نمایند. کلیه مبالغی که به صورت وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دریافت می‌شود، در صورتی که بازپرداخت آن کوتاه مدت باشد (کمتر از یکسال)، در قسمت بدهی‌های جاری با عنوان تسهیلات دریافتی، و در صورت بلند مدت بودن بازپرداخت وام در قسمت بدهی‌های غیر جاری طبقه‌بندی و ثبت خواهد شد.

ذخایر

بطور مثال در صورتی که تا زمان بستن حساب‌ها در تاریخ پایان سال مالی، صورتحساب‌هایی از قبیل فیش برق و آب و تلفن و گاز مربوط به دوره قبل از بستن حساب‌ها واصل و پرداخت نشده باشد، جهت محاسبه هزینه این نوع فیش‌ها، حساب هزینه برق بصورت برآوردی بدهکار شده و طرف مقابل آن حساب هزینه‌های تحقق یافته و پرداخت نشده بستانکار می‌شود. مورد فوق مربوط به طبقه‌بندی بدهی‌های کوتاه مدت می باشد. ذخایر بدهی‌های بلند مدت همانند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، در قسمت بدهی‌های غیرجاری توضیح داده خواهد شد.

بر اساس استاندارد شماره 4، ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن، توام با ابهام نسبتا قابل توجهی است. در صورتی ذخیره شناسایی می‌شود که واحد تجاری در حال حاضر تعهدی دارد، که در نتیجه رویدادهای گذشته ایجاد شده خروج منابع اقتصادی برای آن محتمل باشد، و مبلغ تعهد به نحو اتکاپذیری قابل برآورد باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما