قرائن و ضرایب مالیاتی چیست؟
11 شهریور, 1400

قرائن و ضرایب مالیاتی چیست؟

قرائن و ضرایب مالیاتی

قرائن و ضرایب مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات بر درآمد مشمولان و مودیان، یکسری مدارک و مستندات باید در دسترس باشد. به این مدارک و مستندات در امور مالیاتی قرائن مالیاتی گفته می شود. یعنی مالیات مودیان بر اساس یکسری قرائن و شواهد که کاملا در قانون مشخص است تعیین می شود .

قرائن مالیاتی شامل چه مواردی است ؟

شواهد و قرائن مالیاتی انواع مختلفی دارد. که بازرسان امور مالیاتی آنها را از مودیان درخواست کرده و بر اساس بررسی آنها مالیات تعیین می کنند .

قرائن مالیاتی : خرید سالانه

میزان خریدی که هر موسسه سازمان یا شرکت و یا بنگاه اقتصادی در طول سال انجام می دهد. جزو قرائن مالیاتی بوده و توسط بازرسان اداره امور مالیات بررسی می گردد . خرید سالانه می تواند هر گونه خریدی اعم از مواد اولیه ، دستگاه ، امور رفاهی و غیره باشد که مودیان حتما باید همه اسناد ان را حفظ کنند .

قرائن مالیاتی : فروش سالانه

هر گونه فروش محصول، خدمات و غیره در یک بنگاه اقتصادی به عنوان قرائن مالیاتی محسوب می شود. و بازرسان اداره مالیات اسناد مربوط به آنها را مورد بررسی قرار می دهند. و بر اساس آن مالیات تعیین می کنند .

قرائن مالیاتی علاوه بر خرید سالانه و فروش سالانه می تواند شامل میزان تولید در کارخانجات، ارزش حق واگذاری محل کسب، و موارد دیگری که به نظر و تشخیص بازرسان مالیاتی بستگی دارد .

ضرایب مالیاتی چیست ؟

ضرایب مالیاتی یکسری ارقام به صورت درصد هستند که، در تعیین مالیات علی الراس در نرخ های تعیین شده برای مالیات بر درآمد اعمال میشوند.

تعیین ضرایب مالیاتی از چه طریقی صورت می گیرد ؟

تعیین ضرایب مالیاتی باید از طریق ارگان های مربوطه به صورت سالانه مورد محاسبه قرار گیرد. و به سازمان ها، ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت رسمی ابلاغ گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما