طبقه‌ بندی هزینه‌ های سربار چیست؟
12 آبان, 1400

طبقه‌ بندی هزینه‌ های سربار چیست؟

طبقه‌ بندی هزینه‌‌های سربار چیست؟

طبقه‌ بندی هزینه‌‌های سربار :  از مهمترین و رایج ترین روش های طبقه بندی به دونوع زیر می توان اشاره کرد.    سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم:

سربار مستقیم، به هزینه‌هایی که مستقیم به  ماشین مخصوصی  مرتبط باشند. مانند: هزینه‌ های مربوط به یک دایره معین است. شامل : مواد های  سوختی، هزینه های سرپرستی، دستمزد های غیر مستقیم ، تعمیر ماشین آلات و غیره.  سربار مستقیم گویند.

سربار غیر مستقیم، هزینه‌هایی که نمی‌ شود آنها را مستقیم  به حساب یک بخش تولیدی و یا بخش خدماتی اختصاص داد. مانند هزینه برق، اجاره و غیره
از مهم ترین اهداف  طبقه‌بندی هزینه‌های سربار به مستقیم و غیر مستقیم، تعیین کردن  سود آور بودن محصول های مختلف و مشخص نمودن  سهم هر دایره در سود شرکت یا موسسه  می‌ باشد.

سربار ثابت، سربار متغیر و سربار نیمه متغیر: این طبقه بندی با هدف رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مدیران با تصمیم گیری در مورد حجم تولید، نرخ گذاری محصولات و کنترل هزینه ‌ها.

 گروه بندی هزینه‌های سربار  

سربار ساخت (هزینه‌های عمومی‌کارخانه): در حساب کالای در جریان ساخت ثبت می گردد.  و شامل هزینه‌ های تولید ، به غیر از مواد خام و دستمزد مستقیم.

سربار اداری و تشکیلاتی: جزء هزینه‌ های دوره مالی می باشد  و در  حساب سود و زیان منتقل می شود.

سربار توزیع و فروش: جزء هزینه ‌های دوره مالی است و در  حساب سود و زیان منتقل می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما