صورت مغایرت بانکی
15 تیر, 1400

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی: گاهی بین صورتحساب بانکی و مانده حساب بانک در دفتر کل شرکت، اختلاف هایی پیش می آید. حسابدار علاوه بر مطابقت صورتحساب های بانک  با مبالغ ثبت شده در دفاتر موسسه یا شرکت، مغایرت های موجود را تعیین میکند. و دلیل آن ها را مشخص میکند.

مغایرت های بانکی ناشی از چه عواملی است؟

مغایرت های بانکی ناشی از دو عامل زیر است:

1: عملیاتی که در دفاتر موسسه صورت گرفته است ولی هنوز در دفاتر بانک ثبت نشده است.

2: عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده است  ولی هنوز در دفاتر واحد تجاری  ثبت نشده است.

از جمله عملیات ثبت نشده در صورت حساب های بانکی  میتوان به چک های معوق، سپرده بین راهی و چک وصول نشده اشاره کرد.

برخی از عملیات ثبت نشده در دفاتر شامل ” برداشت های کارمزد و وجوه دریافتی بانک” می باشند.

همچنین اشتباهات یکی از مواردی است که از جانب هر دو طرف حسابدار و بانک میتواند باعث ایجاد مغایرت بانکی گردد. به طور مثال اشتباه در جابه جایی بدهکار و بستانکار، جابه جایی ارقام، کم یا زیاد ثبت شدن  صفر اعدا و غیره. پس از آن که  صورت مغایرت بانکی تهیه و اقلام ثبت نشده مشخص گردید، لازم است ” ثبت اصلاحات مغایرت بانکی در دفاتر” انجام شود.

 مراحل انجام

مهمترین مورد که باید با آن دقت داشت این است که،  دفاتر بانک و شرکت برعکس هم هستند. یعنی اگر در فاتر  شرکت حسابی را بدهکار کردید. باید در دفاتر بانک در ستون بستانکار به دنبال آن حساب بگردید. بعد از تطبیق صورتحساب بانک با دفاتر شرکت، آن آیتم هایی که در هر دو وجود دارد. را تیک بزنید اما برای موارد دارای اختلاف جهت بررسی دورش خط بکشید. تا بتوانید  وضعیت اختلاف  و دلیل اختلاف را  پیدا کنید. و سپس گزارشی تحت عنوان صورت مغایرت بانکی  از آن تهیه کنید. و در نهایت هم ثبتهای اصلاحی در دفاتر شرکت را انجام میدهید.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما