صورت معاملات فصلی و تفاوت آن با ارزش افزوده
26 خرداد, 1400

صورت معاملات فصلی و تفاوت آن با ارزش افزوده

صورت معاملات فصلی  چیست؟

صورت معاملات فصلی  یک صورت مالی است که، در آن تمامی خریدها و فروش ها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در یک دوره مشخص  انجام شده است قرار میگیرد.

در طی هر دوره لازم است هر مبادله که انجام  شده است. با اطلاعات مورد نیاز و اطلاعات طرف معامله به صورت فهرست لیست و در پایان دوره به سایت دارایی ارائه گردد.

چه کسانی موظف به ارائه صورت معاملات فصلی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی و تمامی اشخاص حقوقی که مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده هستند.

تمامی اشخاص حقیقی که مشمول آئین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم هستند.

کلیه مشاغل خاص که در فصل دوم آئین نامه  اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم آمده است.

تفاوت صورت معاملات‌فصلی با ارزش افزروده

 

معاملات‌فصلی همانطور که گفته شد در زمان مشخص شده یعنی، 3 ماه، که با شروع هر فصل آغاز این دوره 3  ماه است ارائه میگردد.

ارزش افزوده (عوارض، مالیات) به کالاها و یا خدمات تعلق میگیرد. و به وسیله مصرف کننده پرداخت میشود.

مالیات بر ارزش افزوده  از نوع غیر مستقیم است . ولی گزارش خرید فروش  از نوع مالیات های مستقیم است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده،  مرجع قانونی در مورد مالیات بر ارزش افزوده است. برای صورت معاملات فصلی، قانون مالیات های مستقیم مرجع می باشد.

یک دیگر از تفاوت ها ، فرق در نوع فرم ارسالی است .برای ارسال اطلاعات ،مالیات بر ارزش افزوده به صورت اظهارنامه  و ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی به صورت گزارش است.

تفاوت در مهلت ارسال و پرداخت و عدم پرداخت از سایر مواردی است که میتوان به ان اشاره کرد.

 

روش ثبت و ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی

1: روش برخط یا آنلاین

این روش با ثبت نام مودی در سامانه مالیاتی  و ورود به سامانه بعد از ثبت نام، و در نهایت ورود اطلاعات  و ثبت نهایی انجام میشود. دریافت  کد پیگیری الزامی است.

2: روش غیر برخط یا آفلاین

این روش مودی با استفاده از  نرم افزارهایی که در سایت اداره مالیات جهت ثبت اطلاعات معاملات فصلی میباشد. اقدام به تکمیل اطلاعات و ذخیره فایل و سپس بارگذاری آن در سامانه میکند. دریافت پیگیری الزامی است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما