صورت حساب سود و زیان چیست؟
2 خرداد, 1400

صورت حساب سود و زیان چیست؟

صورت‌ حساب سود و زیان

صورت‌حساب سود و زیان جهت نشان دادن چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک موسسه یا واحد تجاری در طی یک دوره مشخص زمانی مباشد.صورت‌ حساب سود و زیان اطلاعاتی به تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان ازاین اطلاعات مالی دهد. مبنی بر این که آیا موسسه در طی دوره مشخص شده بر اثر فعالیت اقتصادی خود سود کسب نموده است.  یعنی مجموع درآمدهای موسسه مازاد بر هزینه‌های آن بوده یا زیان ده بوده است.  یعنی مجموع هزینه‌های آن بیشتر از مجموع درآمدهای آن بوده است، ارائه نماید . به طور کلی صورت سود زیان یعنی درآمدهای همان سال منهای هزینه های همان سال، برای رسیدن به سود یا زیان خالص.

سود وزیان یک مرحله ای و چند مرحله ای چیست؟

بطور کلی صورت‌حساب سود و زیان  در دو فرم تهیه می‌گردد. در فرم اول کلیه درآمدها یکجا مجتمع شده و پس از کسر یکجای کلیه هزینه‌ها، سود یا زیان کلی تعیین می‌شود که به آن سود و زیان یک مرحله ای می‌گویند. نوع دوم سود زیان  چند مرحله است. که در آن ابتدا از تفاضل درآمدها و هزینه‌های عملیاتی سود عملیاتی تعیین شده. و سپس با جمع جبری درآمدها و هزینه های غیر‌عملیاتی، سود کل مشخص شده و پس از کسر مالیات سود خالص پس از کسر مالیات مشخص می‌گردد.

انواع درآمدها در صورت سود و زیان

 • درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات
 •   درآمد حاصل از اجاره دادن ساختمان یا وسایل به دیگران
 •   سود حاصل از سرمایه دربانک
 • درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها

انواع هزینه ها در صورت سود و زیان

 • بهای تمام شده محصول به فروش رفته
 • حقوق و دستمزد
 • هزینه استهلاک ساختمان و اقلام موجود در شرکت
 • هزینه بازاریابی و جابه جایی محصول
 • هزینه مطالبات سوخته
 • هزینه حسابداری و حسابرسی
هدف استفاده از صورت‌حساب سود وزیان چیست؟
 • افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
 • مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع  و یا بخش مشابه

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما