شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب های صادر شده در سامانه مودیان چیست؟
22 آبان, 1402

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب های صادر شده در سامانه مودیان چیست؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب های صادر شده:

شناسه یکتای حافظه مالیاتی  به ازای هر حافظه مالیاتی که وجود دارد تخمین زده شده است. و به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده میشود. این شناسه یک کد 6 رقمی میباشد. وقتی که کاربران صورت حساب الکترونیکی صادر میکنند این صورت حساب باید شماره منحصر به فرد مالیاتی داشته باشد. که بخشی از آن (6 رقم) را شناسه یکتا مالیاتی تشکل میدهد.

جزئیات شماره منحصر به‌فرد مالیاتی:

این شماره 22 رقم میباشد و متشکل از :

1:  6 رقم شناسه یکتای حافظه مالیاتی که مودی باید از طریق کارپوشه در پنل دارایی آن را دریافت کند.

2: 5 رقم بعدی تاریخ ثبت صورت حساب است که مودی هنگام ثبت صورت حساب تاریخ را به شمسی ثبت میکند. اما سامانه  آن را به میلادی تبدیل و در نظر میگیرد.

3: 10 رقم بعدی سریال داخلی حافظه مالیاتی ( نرم افزار هایی با امکان ارسال صورت حساب به سامانه مودیان) میباشد که آن را تولید میکند.

4: 1 رقم آخر هم برای مبحث کنترل صورت حساب است. و در واقع رقم کنترلی به آن گفته میشود.

نحوه دریافت شناسه یکتای مالیاتی:

1: ورود به کارپوشه   از  آدرس https://my.tax.gov.ir

2: انتخاب پرونده مالیاتی فعالی که میخواهید برای آن شناسه یکتا دریافت کنید.

3: کلیک بر روی عضویت از سمت راست داشبورد

4: انتخاب گزینه شناسه های یکتای حافظه مالیاتی و تکیمل مراحل

 

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما