انواع حسابداری
8 تیر, 1400

انواع حسابداری

حسابداری خدماتی:

تمامی شرکت ها برای کسب سود افتتاح می شوند. شرکت های مختلفی وجود دارند که در اینجا به انوع  آن ها می پردازیم.

هدف از تشکیل این شرکت ها فقط خدمات به مشتریان است. و هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود. این دسته از شرکت ها بابت خدماتی که ارائه می دهند حق الزمه دریافت می کنند. و هزینه ها و درآمد های آن ها بیشتر گردش دارد تا حسابهای دیگر آن ها.

حسابداری بازرگانی:

در این نوع از شرکت ها خرید و فروش انجام میشود. بالا بودن گردش مالی برای موسس مالی شرکت  خیلی مهم است. که به کمک حسابداری بازرگانی میشود برآورد کرد که سود و زیان  این نوع فعالیتها  چقدر بوده است. و در شرکت های بازرگانی درآمد حاصل از فروش کالاها یکی از نکات خیلی خیلی مهم محسوب می شود.

 پیمانکاری

در این نوع حسابداری قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که، حسابدار موظف است هزینه های قرارداد را بررسی کند، تجزیه تحلیل کند و محاسبات را انجام دهد. و سود و زیان این قرارداد را برآورد کند. اگر حسابدار تخصص کافی در حیطه مالیاتی داشته باشد. میتواند هزینه های مالیاتی این قرارداد را کم کند.

حسابداری مالی:

شامل جمع آوری، ثبت، و طبقه بندی اطلاعات و فعالیت های تجاری شرکت ها می شود. که تحت عنوان صورت های مالی به مدیران ارائه میشود. صورتهای مالی شامل ترازنامه،صورت سود و زیان، صورت جریان وجود نقد و سود زیان انباشته. که باید با رعایت دقیق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تنظیم شود.

حسابداری مدیریت:

بیشتر تمرکز بر گزارش دادن به مدیران داخلی شرکت دارد تا ارائه شدن به سهامداران و افراد برون سازمانی.

و هدف اصلی حسابداری مدیریت دادن اطلاعات دقیق تر به مدیران داخلی شرکت است.

حسابداری صنعتی  یا بهای تمام شده و حسابداری مالیاتی

حسابداری صنعتی زیر مجموعه حسابداری مدیریت است. که به تنظیم بودجه و برآورد هزینه های مربوطه به مراحل تولید محصولات و کالا و تعیین سود آوری تولید محصول می پردازد.

حسابداری مالیاتی به مشتریان کمک می کند  تا امور مربوط به مالیات را طبق قوانین مدیریت کنند. که شامل تعیین و محاسبه مالیات، پرداخت به دارایی و تمامی امور مربوط به دارایی است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما