سند اصلاحی و ثبت آن در حسابداری
2 تیر, 1400

سند اصلاحی و ثبت آن در حسابداری

سند اصلاحی چیست؟

سند اصلاحی معمولا در پایان سال انجام میگیرد. و برای حساب هایی است که هنوز آن را ثبت نکرده ایم. و یا به اشتباه وارد شده است.

بنا به رویدادهای مالی که در شرکت ها رخ میدهد. اسناد دریافتنی و پرداختنی  ممکن است گاها دچار تغییراتی شود. که باید در بخش حسابداری اعمال شود. بر طبق اصول حسابداری نباید یک سند  حسابداری را تغییر داد بلکه باید برای آن یک سند اصلاحی  جدیدی تعریف و ایجاد کرد. برای صدور این سند کافی است فقط  سند قیلی صادر و اعداد تغییر کرده و تصحیح شوند. و همچنین در انتهای سند نیز  ذکر گردد که این سند اصلاحی بابت کدام  سند به همراه تاریخ و شماره سند است.

چند مورد از ثبت های سند اصلاحی

پیش پرداخت ها در آخر سال باید حتما تبدیل به هزینه شوند. یعنی  ما در ابتدا یک پولی را پرداخت کرده ایم. وقتی به پایان سال نزدیک میشویم باید این حساب ها را تبدیل به هزینه کنیم. حالا پیش پرداخت میتواند برای اجاره باشد. یا برای بیمه باشد. در اینجا حساب هزینه بدهکار میشود و حساب پیش پرداخت بستانکار میشود.

مورد دوم هزینه هایی هستند که تا به حال از آن ها خبری نداشتیم.  و در واقع یادمان رفته بود و لازم است این هزینه را شناسایی کنیم.  که هزینه را بدهکار و حساب پرداختنی را بستانکار میکنیم.

مورد سوم پیش دریافت درآمد است. پیش دریافت پولی است که ما زودتر  از موعد آن دریافت میکنیم.  وباید در پایان سال آن مقداری که  به طرف معامله  کالاو خدمات داده ایم  را از حساب پیش دریافت  خارج و به حساب درآمد ببریم.

مورد چهارم هزینه استهلاک است. که مورد قبول اداره دارایی است. استهلاک یعنی آن که  دارایی ما ارزشش به مرور زمان  واستفاده کم میشود. و با استفاده از فرمول آن میزان هزینه را برای مدت  استفاده کم میکنیم.

مورد پنجم و آخر درآمدهایی است که یادمون رفته  آن ها را ثبت کنیم.  که اگر دریافت کرده باشیم بانک را بدهکار و درآمد را بستانکار میکنیم.  و اگر دریافت نکرده باشیم حساب دریافتنی را بدهکار میکنیم.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما