سفته و چک
20 تیر, 1400

سفته و چک

سفته

سفته طلب یا سندی  هست که بر اساس آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی را در زمان مشخص  یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین بدهد. تاریخ پرداخت وجه این سند توسط متعهد را سررسید‌سفته می گویند. که به صورت تاریخ معینی در آن  قید می شود. و این را هم در نظر بگیرید که دریافت وجه  این سند  در زمان سررسید را وصول‌سفته میگویند. و به مبلغی که بر روی آن نوشته میشود، در اصطلاح  مبلغ اسمی‌سفته  گفته می شود.

موارد رایج

نکول‌سفته:

اگر صادر کننده این سند در تاریخ سررسید نتواند و یا نخواهد وجه آن را پرداخت کند در اصطلاح می گویند که این سند توسط صادر کننده آن نکول شده است. سفته‌ای که  در سررسید توسط صادر کننده آن نکول می گردد. ارزش قبلی خود را از دست داده  و در واقع  وجه این قبیل اسناد از نظر دارنده آن ها، مطالبات تلقی  می شود.

 تنزیل‌سفته:

منظور از تنزیل‌سفته آن است که سفته‌ای قبل از سررسید، به شخص یا موسسه ای واگذار شود و  بعد از کسر مبلغی  به عنوان هزینه تنزیل از آن شخص یا موسسه دریافت شود. مبلغی که در زمان تنزیل‌سفته رد و بدل می شود از رابطه زیر محاسبه می گردد.

بهره + مبلغ اسمی‌سفته = مبلغ واقعی‌سفته  در سررسید

چک بهتر است یا سفته؟

چک ‌ها در برخی شرایط قابلیت تعقیب کیفری دارد  ولی سفته‌ها ندارد.

هزینه اخذ اوراق سفته، چندین برابر اخذ اوراق چک است.

چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه  میتوان از طریق اداره ثبت نسبت به  وصول آن اقدام کرد. ولی سفته فاقد چنین امتیاز است.

اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد مدیر عامل یا  یا نماینده  با صاحب چک  مسئول پرداخت وجه هستند. در حالی که سفته‌ها به این شکل نمی باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما