سرمایه در گردش
14 اسفند, 1400

سرمایه در گردش

 

سرمایه در گردش معیاری برای نمایش موارد زیر است:

سرمایه در گردش: میزان کارآمدی یک شرکت، سرمایه در گردش است. همچنین برای نمایش سلامت مالی یک مجموعه در کوتاه مدت نیز می باشد.

محاسبه سرمایه در‌گردش:

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص

 

به تقسیم  دارایی های جاری بر بدهی های جاری  نسبت سرمایه در‌گردش گویند.

این نسبت بیانگر این است که آیا شرکت، دارایی های نقد شونده و همچنین  دارایی های جاری

کافی جهت پوشش بدهی های کوتاه مدت خود را دارد  یا خیر.

در صورتی که نسبت سرمایه در گردش  کمتر از یک باشد، نمایش دهنده سرمایه در‌گردش خالص منفی است. همچنین نمایانگر این است که میزان بدهی های جاری شرکت بیشتر از دارایی هایی آن است و سرمایه گذاری در این شرکت ممکن است پر خطر باشد.

در صورتی که  نسبت سرمایه در‌گردش از دو بیشتر باشد نمایانگر این است که شرکت دارایی های جاری زیادی دارد و همچنین آن ها را در دارایی هایی با که بازه بالاتری دارند سرمایه گذاری نمی کند.

چنانچه بدهی‌های جاری یک شرکت نسبت به دارایی های آن بیشتر باشد امکان مشکل در فرآیند پرداخت برای بدهی های کوتاه مدت شرکت می باشد. و امکان ورشکستگی نیز وجود دارد.
درصورتی‌که نسبت سرمایه در‌گردش شرکت ها رو به کاهش باشد، در طولانی مدت می‌تواند موجب این هشدار گردد  که شما را به سمت بررسی عمیق‌تر وضعیت شرکت  پیش ببرد.

به عنوان مثال: کاهش حجم فروش شرکت که درنتیجه، مطالبات شرکت رفته‌رفته کم و کمتر خواهد شد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما