سرمایه‌ ثبتی
28 فروردین, 1401

سرمایه‌ ثبتی

سرمایه‌ثبتی چیست؟

سرمایه‌ثبتی: از مهم ترین ارکان تجارت و همچنین وسیله‌ای جهت به دست آوردن سود ومنفعت بیشتر سرمایه است.
در واقع لازمه‌ی کسب سود از انجام فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد بیشتر این است که شرکت ها و واحدهای اقتصادی و صاحبان کسب و کار سرمایه لازم را داشته باشند.
جهت ثبت شرکت حتما باید میزان سرمایه شرکت به حداقل هایی که قانون معین کرده است برسد.
سرمایه عددی است که سهامداران هنگام تاسیس شرکت به عنوان آورده به شرکت تزریق میکنند و این مبلغ باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
سرمایه صرفا آورده نقدی نمی باشد و میتواند شامل تجهیزات و مواد اولیه یا هر چیز دیگری باشد. ذکر میزان سرمایه ها در اساسنامه شرکت حائز اهمیت است. توجه به این نکته مهم است که تا زمانی که سرمایه اولیه ای جهت راه اندازی کسب و کار نداشته باشید اجازه ثبت شرکت را ندارید. .

از دیگر ارکان مهم جهت ثبت شرکت، مشخص کردن میزان سرمایه ثبتی است.
تفاوت اصلی معین کننده نوع شرکت ها است، مقدار سرمایه اولیه هنگام ثبت آن است
از عوامل مهم تعیین کننده نوع شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نحوه تامین سرمایه ثبتی ( تامین این سرمایه از حساب شخصی، مشارکتی و یا صندوق های دولتی بوده)
و این که میزان تامین سرمایه تعهد شده تا چه سقفی باشد و تا چه مبلغی از آن پرداخت شده باشد.

روش های افزایش سرمایه شرکت:

• افزایش سرمایه به وسیله ارزیابی مجدد دارایی های شرکت
• افزایش سرمایه به وسیله آورده های نقدی
• افزایش سرمایه به وسیله سود انباشته یا اندوخته قانونی
• افزایش سرمایه به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما