روش های ادواری و دائمی چیست؟
24 شهریور, 1400

روش های ادواری و دائمی چیست؟

روش ادواری و دائمی

در روش ادواری، در طول دوره مالی حساب موجودی کالا گردش ندارد. و بدون تغییر تا پایان دوره مالی، تا قبل از اصلاحات باقی می ماند. و سپس با انجام  دو ثبت  اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول دوره از این حساب حذف و سپس مبلغ  موجودی کالا پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

 روش ثبت دائمی

در روش ثبت دائمی، برای ثبت رویدادهای مرتبط با موجودی کالا از حساب موجودی کالا استفاده می شود که با افزایش موجودی کالا (برگشت از خرید و فروش به قیمت تمام شده) بنا به مورد بدهکار و بستانکار  می شود. بنا براین حساب موجودی کالا  در دفتر به طور مستمر و دائمی گردش دارد. و در هر زمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد  تجاری را نمایش می دهد.

تفاوت حساب ها و ثبت های مالی موجودی دائمی و ادواری

1: تفاوت در سرفصل های مالی و ثبت های مالی

2: تفاوت در سندهای مربوط به خرید و فروش

اختلاف در سرفصل های مالی و ثبت های مالی

سرفصلی به نام خرید و تخفیفات  و برگشت ازخرید  در ثبت موجودی دائمی وجود ندارد.

حسابی به اسم بهای تمام شده کالای فروش رفته در ثبت موجودی ادواری نمی باشد.

حساب موجودی کالا در هر دو روش ادواری و دائمی می باشد ولی در روش ادواری این حساب فقط در افتتاحیه و بستن حساب ها گردش دارد.

در روش ادواری  هنگام گرفتن  گزارش سود و زیان در پایان دوره موجودی کالا باید مشخص شود.

 

2: اختلاف در سندهای مربوط به خرید و فروش

ثبت مالی با حساب موجودی مواد و با اسم انبار در روش دائمی  جهت خرید کالا ایجاد می شود.

حساب موجودی مواد و کالا  در روش ادواری گردش ندارد  و برای ثبت مالی عملیات  خرید  کالا از حساب خرید استفاده می شود. و برخلاف روش دائمی  کالا برای قیمت تمام شده ایجاد نمی شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما